ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η σύνθετη λέξη αρθροσκόπησης προέρχεται από τις λέξεις «άρθρωση» και «σκοπεί» (κοιτάζω, εξετάζω). Αρθροσκόπηση είναι η επέμβαση με την οποία ο ορθοπαιδικός με τη βοήθεια ειδικής κάμερας διαμέτρου 3-5mm έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει το εσωτερικό μιας άρθρωσης χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό. Ο χειρουργός μπορεί με την αρθροσκόπηση να διαπιστώσει, να διαγνώσει και να θεραπεύσει ενδαρθρικά προβλήματα. Το εσωτερικό της άρθρωσης φωτίζεται από ειδικπηγή ψυχρού φωτισμού και η εικόνα από την αρθροσκοπική κάμερα μεγεθύνεται και προβάλλεται σε ειδική οθόνη, την οποία  παρακολουθεί ο χειρουργός για να πραγματοποιήσει την επέμβαση. Με ειδική αντλία εγχέεται με ορισμένη ροή και πίεση φυσιολογικός ορός εντός της άρθρωσης η οποία και διατείνεται προκειμένου να διευκολυνθεί η επέμβαση.

a gonatos clip image008


Με την τεχνική της αρθροσκόπησης ο χειρουργός μπορεί να ελέγξει την ακεραιότητα των ανατομικών στοιχείων της άρθρωσης και να διαπιστώσει την παρουσία παθήσεων ή τραυματισμών σε αυτά με μεγάλη επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης ο ορθοπαιδικός μπορεί να επέμβει με ειδικά λεπτά εργαλεία και τεχνικές και να διορθώσει τα προβλήματα που έχουν διαγνωσθεί.

Αρθροσκόπηση πραγματοποιείται με μεγαλύτερη  συχνότητα στο γόνατο και στον ώμο και λιγότερο συχνά στην ποδοκνημική, το ισχίο, τον αγκώνα, τον καρπό και τη σπονδυλική στήλη.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Αρθροσκόπηση είναι η επέμβαση κατά την οποία κάνουμε 2-3 ή περισσότερες μικρές τομές μέσα από τις οποίες εισάγουμε το ενδοσκόπιο και άλλα ειδικά εργαλεία για να δούμε και να διορθώσουμε διάφορες βλάβες της άρθρωσης. Είναι δηλαδή μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος (πολύ μικρές τομές) που είναι διαγνωστική και δυνητικά θεραπευτική ανάλογα με την υπάρχουσα παθολογία.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Όλες οι χειρουργικές πράξεις έχουν σαν αποτέλεσμα τη βλάβη φυσιολογικών ιστών που πρέπει να κόψουμε για να προσπελάσουμε μια άρθρωση. Με την αρθροσκόπηση, η βλάβη σε φυσιολογικούς ιστούς είναι πολύ μικρότερη με αποτέλεσμα η αποκατάσταση σε μικρές επεμβάσεις να είναι πολύ γρηγορότερη από ότι με την ανοικτή μέθοδο. Λόγω των μικρών τομών της συνεχούς έκπλυσης της άρθρωσης   και της γρήγορης κινητοποίησης του ασθενούς οι πιθανότητες επιπλοκών όπως μόλυνση, θρόμβωση και βλάβη αρθρικού χόνδρου είναι μικρότερη από ότι με την ανοικτή μέθοδο. Ακόμα με την αρθροσκόπηση προσπελάστηκαν περιοχές και αναγνωρίστηκαν νέες παθολογίες που πλέον αντιμετωπίζονται με επιτυχία.

© Thomas Lakkos 2015