Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

Subheading

Πλεονεκτήματα
& Διαφορές

Η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας στην Ορθοπαιδική Χειρουργική είναι πλέον γεγονός και στην χώρα μας. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται ήδη με πολύ μεγάλη επιτυχία στα μεγαλύτερα νοσοκομεία  των ΗΠΑ, καθώς και στην Ιταλία και Γερμανία

Previous
Next

Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα και καινοτόμα ρομποτικά συστήματα Ορθοπαιδικής με προηγμένη τεχνολογία αιχμής που επιτρέπει τη διενέργεια αρθροπλαστικών με εξαιρετική ακρίβεια. Ελαχιστοποιεί το μήκος της τομής και τη διατάραξη των μαλακών μορίων (συμβατό δηλαδή με ελάχιστη επεμβατικότητα MIS) επιτρέποντας μικρό χρόνο νοσηλείας, γρήγορη  κινητοποίηση, ελαχιστοποίηση του πόνου και απώλειας αίματος (νοσηλεία 1-3 ημέρες, Fast Track Surgery).

Το NAVIO θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα ρομποτικά συστήματα παγκοσμίως πλεονεκτώντας έναντι άλλων συστημάτων στα εξής σημεία:

  • Μείωση έκθεσης του ασθενούς σε ακτινοβολία εφόσον δε χρειάζεται προεγχειρητικά αξονική τομογραφία
  • Υψηλή ανάλυση και πληροφόρηση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου για την τάση των συνδέσμων του γόνατος
  • Προσομοίωση της επέμβασης πριν ακόμη ξεκινήσουν οι χειρουργικοί χειρισμοί
  • Δυνατότητα χρησιμοποίησης 6 διαφορετικών τύπων αρθροπλαστικής γόνατος αναλόγως ηλικίας και δραστηριότητας του ασθενούς
  • Τοποθέτηση υλικού oxinum, καινοτόμου υλικού αρθροπλαστικής με χαμηλό συντελεστή τριβής