Ορθοπαιδική Τραυματολογία

Οι πολυτραυματίες ασθενείς που παρουσιάζουν και κατάγματα, διαχειρίζονται από χειρουργούς με εξειδίκευση στο τραύμα σε συνεργασία με ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Στα περισσότερα κέντρα, οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί διαχειρίζονται οριστικά τα κατάγματα, αλλά είναι υπεύθυνοι για την προκαταρκτική διαχείριση των ασθενών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών καθαρισμών, την τοποθέτηση ναρθηκών, των ανατάξεων και πιθανής χρήσης εξωτερικών οστεοσυνθέσεων.
Τα κατάγματα συνήθως σταθεροποιούνται επειγόντως, αλλά μερικοί ασθενείς με πολλαπλούς τραυματισμούς εξυπηρετούνται καλύτερα με μια στρατηγική ιεράρχησης βαρύτητας τραύματος (damage control surgery). Πρέπει να υπάρχει υποψία για σύνδρομο διαμερισμάτων άκρου σε όλους τους ασθενείς με σοβαρό τραυματισμό με ή χωρίς κατάγματα και να γίνονται χωρίς δισταγμό μετρήσεις πίεσης στο διαμέρισμα ή εμπειρική διάνοιξη διαμερισμάτων (fasciotomies).
Αφού διασφαλισθεί η σταθερότητα της κατάστασης του ασθενούς τότε προχωρούμε στην οριστική θεραπεία των καταγμάτων που στις περισσότερες φορές γίνεται με τεχνικές εσωτερικής οστεοσύνθεσης (ORIF) ή ενδομυελικών ηλώσεων (intramedullary nailing). Ειδικές τεχνικές εξωτερικής οστεοσύνθεσης (external fixators – Ilizarov) χρησιμοποιούνται για αντιμετώπιση πιο σύνθετων προβλημάτων οστικών ελλειμμάτων ή λοιμώξεων μακρών οστών.