Ιατρείο

Το ιατρείο βρίσκεται σε κεντρικό άξονα της Καλαμαριάς, εύκολα προσβάσιμο από όλες τις κατευθύνσεις.

Ο χορός του ιατρείου διαθέτει μεγάλο χώρο αναμονής, ώστε να τηρούνται όλες οι απαραίτητες αποστάσεις.

Επίσης, διαθέτει:

  • Χώρους εξέτασης των ασθενών, μεμονομένων μεταξύ τους
  • Χώρο εργαστηρίου για σωστή παρασκευή όλων των βιολογικών μεθόδων
  • Χώρο υπερήχου για διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών
  • Σύγχρονο ψηφιακό μηχάνημα ανάλυσης βάδισης – πελματογράφο

Την αρχιτεκτονική του χώρου επιμελήθηκε το γνωστό αρχιτεκτονικό γραφείο της πόλης: T. Square Architects