Ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική

Ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική

Συστήματα πλοήγησης και η εφαρμογή τους στην αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου

Την τελευταία δεκαετία παρουσιάστηκαν διάφορα ψηφιακά συστήματα υποβοήθησης διενέργειας ολικών αρθροπλαστικών γόνατος και ισχίου. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν πλατφόρμες που προϋποθέτουν απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία)και άλλα που βασίζονται σε ραδιοσυχνότητες και υπερήχους.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν συστήματα όπως:

  • iAssist Zimmer Biomet
  • PSI εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος Zimmer Biomet
  • My knee
  • Stryker Orthomap Orthοknee

Αφορούν δηλαδή συστήματα που βοηθούν στην σχεδίαση της επέμβασης και βελτιώνουν την τοποθέτηση των υλικών των αρθροπλαστικών. Έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με την κλασσική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου. Η χρήση αυτών των συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο αρχίζει και ελαττώνεται με την επέλαση της επόμενης γενιάς συστημάτων υποβοήθησης, δηλαδή των ρομποτικών συστημάτων. (robot-assisted Arthroplasty)

Συστήματα ρομποτικά υποβοηθούμενης αρθροπλαστικής

Η μεγάλη επανάσταση στον χώρο ήρθε με την χρήση των ρομποτικών συστημάτων. Εδώ το ρομπότ επιτρέπει στον χειρουργό τον ακριβή προσδιορισμό του ιδανικού υλικού για κάθε ασθενή καθώς και την σωστή και μεγάλη ακρίβεια τομών στα οστά. Αυτό εξασφαλίζεται από την χρήση του βραχίονα του συστήματος ρομπότ. Ο βραχίονας του ρομποτικού συστήματος προσφέρει ακρίβεια τομών με αποτέλεσμα την ταχεία ανάρρωση, γρήγορη αποκατάσταση, μείωση του μετεγχειρητική πόνου στο ελάχιστο και μικρή παραμονή στην κλινική.